Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Heikkilä, Tero
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Nanoelektroniikan hybridisysteemit lähellä kvanttirajaa
Päätös 317118
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 532 048
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
HYNEQ tutkii teoreettisesti epätasapainoilmiöitä nanorakenteissa, joissa suprajohteita kytketään magneetteihin. Tavoitteenamme on löytää uusia tapoja manipuloida magneetteja suprajohteiden avulla, ja päin vastoin. Tuloksena tällaisesta yhdistelmästä uskomme löytävämme ominaisuuksia, joita ei ole kummassakaan rakenteen osassa yksinään. Tämä projekti on perustutkimusta, mutta samalla se pyrkii jouduttamaan tutkimusta tulevaisuuden nopeista magneettisista muisteista. Niiden toivottuja ominaisuuksia ovat pieni energiankulutus ja vähäinen lämpeneminen, joka mahdollistaisi muistipiirien tiiviimmän pakkaamisen. Energiasäästöt ovat erityisen tärkeitä, koska internet-palvelinkeskukset kuluttavat jo useita prosentteja maailman sähköntuotannosta. Suprajohteet eivät toimi huoneenlämpötilassa, joten niitä ei voi suoraan käyttää magneettisissa muisteissa. Niistä on kuitenkin paljon hyötyä testattaessa uusia sovellusratkaisuja, ja uudenlaisissa sovelluksissa kuten herkissä ilmaisimissa.