Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kylliäinen, Anneli
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Katsekontaktin vaikeudet autismikirjon häiriön varhaisessa tunnistuksessa ja kuntoutuksessa
Päätös 317080
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Autismikirjon häiriön tunnistaminen mahdollisimman varhain mahdollistaa varhaiskuntoutuksen aloittamisen. Tässä projektissa tutkitaan, voivatko katsekontaktiin liittyvät poikkeavat keskushermoston ja kehon reaktiot auttaa yhdessä vanhempien seulontakyselyn kanssa autismikirjon häiriön varhaisessa tunnistamisessa. Tutkimuksessa 14-16 kk:n ikäisten lasten vanhempien täyttämän seulontakyselyn avulla pyydetään korkean ja matalan autismikirjon riskin lapsia osallistumaan seurantatutkimukseen, jossa tutkiaan katsekontaktiin liittyviä vasteita. Lisäksi vanhemmille, joiden lapsilla on selvää autistista käyttäytymistä, tarjotaan ohjantaa, jossa tuetaan katsekontaktin käyttöä vuorovaikutuksessa lapsen ja aikuisen välillä. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää suomalaiseen neuvolajärjestelmään soveltuva käytäntö autismikirjon häiriön varhaiseen tunnistamiseen ja saada tietoa vanhempien ohjantatavoista siinä vaiheessa, kun lapsen diagnoosi on vasta varmistumassa.