Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Marushchak, Maija
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Kun ikivanha kohtaa modernin – kasviperäisen hiilen vaikutus hapettomaan hajotukseen arktisissa ikiroutamaissa
Päätös 317054
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 274 539
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Arktisilla alueilla on suuri merkitys ilmaston kannalta niiden maaperän sisältämän suuren hiilivaraston vuoksi. Veden kyllästämät, hapettomat maat ovat yleisiä pohjoisilla alueilla. Tästä huolimatta hapetonta hajotusta arktisissa maissa ei ole riittävästi tutkittu. PANDA tutkii kasvien vaikutusta hapettomaan hajotukseen ja kasvihuonekaasujen hiilidioksidin ja metaanin päästöihin arktisissa maissa. Projektissa osoitetaan ensimmäistä kertaa, miten moderni, kasviperäinen hiili lisää maa-aineksen hajoamista, kiihdyttäen ilmastonmuutosta. Monitieteellinen lähestymistapa ja edistyneiden menetelmien käyttö sekä maastossa että laboratoriossa takaavat sen, että saadut tulokset lisäävät merkittävästi ymmärrystämme ikiroudan sisältämän hiilen kohtalosta. PANDA:n tuottamaa tutkimustietoa voidaan käyttää tarkentamaan malleja, joiden avulla ennustetaan arktisten ekosysteemien vastetta ilmastonmuutokseen.