Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tiitinen, Sanni
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Työmarkkinoiden marginaaleista kohti voimaantumista?
Päätös 317046
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 25 950
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tarkastelee sosiaalista työllistämistä, jossa pyrkimyksenä on saada vaikeasti työllistettävät henkilöt työmarkkinoille tuetun työn ja valmennuksen avulla. Projektilla on kaksi päätavoitetta: Ensinnäkin tavoitteena on tarjota uutta tietoa siitä, millaisia seurauksia sosiaalisen työllistämisen hankkeiden työkäytännöillä on voimaantumisen prosessin kannalta. Tätä tietoa voidaan käyttää kehitettäessä toimintakäytäntöjä, jotka tukevat voimaantumista. Toiseksi projektin tavoitteena on tunnistaa sosiaalisen työllistämisen valmennuskäytäntöjä, jotka tukevat tai estävät voimaantumista vuorovaikutuksen mikrotasolla. Tämän ymmärryksen avulla projekti tarjoaa työkaluja valmennukseen sosiaalisen työllistämisen kentällä toimiville ammattilaisille. Projektissa käytetään aineistoina haastatteluita, havainnointeja ja vuorovaikutustilanteiden nauhoituksia. Aineistoja analysoidaan käyttäen laadullisia tutkimusmenetelmiä. Projekti toteutetaan Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa.