Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Forbes, Kristian
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Luonnonpopulaatioiden tautiprosessimekanismien heterogeenisyys
Päätös 317041
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 276 675
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tautialttius, samoin kuin kyky infektoida uusia yksilöitä, vaihtelee merkittävästi yksilöiden ja populaatioiden välillä. Tunnistamalla tähän vaikuttavia tekijöitä voidaan ymmärtää infektiotautien leviämistä ja luoda keinoja lievittää tautitaakkaa tai jopa hävittää infektiosairauksia. Kaksi olennaista, mutta huonosti tunnettua tekijää ovat saatavilla oleva ravinto ja samanaikaiset muut infektiot. Tässä projektissa tutkitaan näitä tekijöitä käyttäen mallina Puumala hantavirus -infektiota metsämyyrissä. Tulen käyttämään (1) laajaa, olemassa olevaa pyyntiaineistoa tutkiakseni miten koinfektiot vaihtelevat alueellisesti ja ajallisesti Suomessa, sekä (2) tehokkaita kenttäkokeita, joissa testataan miten nämä kaksi tekijää – ravintoresurssit ja koinfektiot – vaikuttavat infektiotautien leviämiseen luonnollisessa ympäristössä. Tämä projekti tuottaa merkittävän määrän uutta, laajaa yleisöä kiinnostavaa tietoa, ja minulle tämä projekti on erinomainen askel eteenpäin tutkijan uralla.