Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Astala, Kari
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Geometrinen analyysi ja konformigeometria.
Päätös 316965
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 600 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tutkii geometrisen analyysin keskeisiä kysymyksiä, esimerkiksi vektoriarvoisten variaatiointegraalien ominaisuuksia; nämä tulevat vastaan useissa fysiikan ja insinööriteiteiden kysymyksissä. Projekti pyrkii mm. selvittämään millaisilla epälineaarisen elastiikan energiafunktionaaleilla ylipäätään on energian minimoiva konfiguraatio - tämä johtaa vaikeisiin ja syvällisiin matemaattisiin kysymyksiin, jotka projekti pyrkii selvittämään. Muita tutkittavia matematiikan kysymyksiä ovat epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt, konformigeometrian eri kysymykset sekä tiettyjen tilastollisen fysiikan satunnaismallien geometristen ominaisuuksien selvittäminen. Tutkimus perustuu intensiiviseen kansainväliseen ja kotimaiseen yhteistyöhön alan johtavien tutkijoiden kanssa. Projekti myös edistää jatkokoulutusta ja tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta.