Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Metsola, Lalli
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Asukkaiden vaatimukset, uudet kansalaisuuden muodot ja vaihtoehtoiset yhteiskuntasopimukset eteläisessä Afrikassa
Päätös 316942
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 224 053
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksen molemmat tapausmaat, Namibia ja Botswana, kaupungistuvat nopeasti. Tulokkaille ei usein löydy työtä ja toimeentuloa. Molemmat maat ovat kuitenkin kehitysmaiksi vauraita ja niiden hallinto toimii melko hyvin. Niissä on myös kehitysmaiden mittakaavassa merkittävä sosiaaliturva. Tämä yhdistelmä johtaa odotuksiin siitä, että valtiovallan pitäisi huolehtia kansalaisistaan. Hankkeessa tutkitaan sitä, miten kaupunkimaahan, asumiseen ja peruspalveluihin liittyvät kansalaisvaatimukset Namibiassa ja Botswanassa vaikuttavat julkisen vallan muotoihin, hallintoon ja kansalaisuuden toteutumisen tapoihin. Hankkeen aineistot perustuvat tutkimuksen kohteena olevien ihmisten arjen havainnointiin, haastatteluihin ja dokumenttiaineistojen keräämiseen.