Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laaksonen, Timo
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimusaihe Tripletti-tripletti-annihilaation käyttäminen valokemiallisiin terapioihin
Päätös 316893
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 18 827
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Valoon perustuvat hoidot ovat houkutteleva ratkaisu lääkityksen kohdistamiseen, koska ne mahdollistavat kohdentamisen paremman hallinnan ja voivat vähentää tavanomaisten hoitojen sivuvaikutuksia. Niiden suurimpia ongelmia on se, että käytettävän valon aallonpituus rajoittuu vain punaiseen tai IR-valoon, koska kaikki näkyvä valo 600 nm:n alapuolella absorboituu tehokkaasti kudokseen. Tripletti-tripletti-annihilaatiossa (TTA) molekyyliparit voidaan ladata liposomeihin paikallisen sinisen valon tuottamiseksi. TTA-prosessin ainutlaatuinen piirre on, että se muuntaa valoa pidemmältä läpäisevältä aallonpituudelta lyhyemmälle aallonpituudelle, kun molekyyliparit ovat lähekkäin. Lisäksi yhdisteet voidaan ladata liposomeihin, jotka ovat ihanteellisia kantajia erilaisille lääkeaineiden vapautumissovelluksille. Punaisella valolla voidaan sitten läpäistä kudos ja tuottaa sinistä valoa paikallisesti. Näitä liposomeja valmistetaan ja tutkitaan projektissa.