Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Österbacka, Ronald
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Kontroll av cellfunktioner i tid och rum
Päätös 316881
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 377 667
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
I projektet kommer vi att skapa förutsättningar för att kontrollera cellers funktion i tid och rum. Genom att utnyttja en unik bio-elektronisk anordning för att både mäta ligand-receptor växelverkningar och samtidigt utnyttja bioaffiniteten hos de funktionaliserade elektroderna i biosensorn, kan vi kontrollera cellernas funktion i tid och rum.