Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö van Dijken, Sebastiaan
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Sähköisten, magneettisten ja plasmonisten nanomateriaalien ioninen ohjaus
Päätös 316857
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 499 229
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ionien liike ja sähkökemialliset reaktiot ovat olennaisia biologisissa prosesseissa sekä energiatekniikan sovelluksissa kuten akuissa ja polttokennoissa. Ionimigraation hyödyntäminen nanoelektroniikassa on kuitenkin ollut vähäistä, vaikka se tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia materiaalien ominaisuuksien aktiiviseen muokkaamiseen. Tavoitteemme on laajentaa ionotroniikan piiriä uusiin käsitteellisiin ja käytännöllisiin suuntiin. Keskitymme nanorakenteisten materiaalien sähköisten, magneettisten ja plasmonisten ominaisuuksien ioniseen ohjaamiseen. Monitieteinen lähestymistapamme laajentaa uusien oivallusten vaikutuksen kiinteän aineen fysiikan perinteisten rajojen yli ja tarjoaa realistisia malleja käytännön laitteille.