Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Herold, Kristiina
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Organisaatiosalailun sosiaaliset prosessit: vaikutukset, rakenteet ja suorituskyky
Päätös 316812
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 294 665
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimusprojekti keskittyy organisaation sisäiseen salailuun. Organisaatiosalailu on sosiaalinen prosessi, jossa organisaation toimija pyrkii tarkoituksenmukaisesti salaamaan tietoa toisilta toimijoilta yrityksen sisällä. Projektin tavoitteena on tutkia salailun ja toimintakyvyn välisiä sosiaalisia mekanismeja, kuten luottamusta, valtaa ja suostuttelua. Organisaatiosalailua ei ole aikaisemmin systemaattisesti tutkittu ja empiirinen tutkimus uupuu organisaatiokontekstista. Suomessa ja Yhdysvalloissa kerätyn aineiston avulla projekti pyrkii osoittamaan salailun vaikutukset käyttäytymiseen organisaation rakenteiden ja sosiaalisten prosessien joukossa. Salailun vaikutuksen ymmärtäminen ja hallinnointi ovat tehokkaan johtajuuden edellytyksiä, jotka edistävät organisaation päätöksentekoa ja viestintää.