Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Raisamo, Roope
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Laajenettu ruokailukokemus
Päätös 316804
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 16 082
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tavoitteena on ymmärtää, miten lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR) vaikuttavat havaintoihin ruoasta ja ruokailukokemukseen. Tutkimme laajennettua todellisuutta muokaten näkö-, kuulo-, tunto-, haju- ja makuaistimuksia. Luomme uusia teknologioita ja arvioimme niiden vaikutuksia ruokailukokemukseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Tämä on aidosti tieteidenvälinen tutkimushanke, jossa on mukana toisiaan täydentävää osaamista ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta, lisätystä todellisuudesta, ihmisen fysiologiasta ja psykofysiologisista mittauksista, ruokateknologiasta, kuluttajatutkimuksesta, ravintotutkimuksesta ja neurotieteistä. Tutkimus toteutetaan kolmessa läheisesti toisiinsa liittyvässä työpaketissa: 1) moniaistisen AR/VR-teknologian luominen sisältäen uudet teknologiat tunto-, haju- ja makuaistimusten tuottamiseen, 2) ruoan rakenteen suunnittelu, ja 3) kokeellinen tutkimus AR/VR-teknologialla laajennetun ruokailukokemuksen vaikutuksista ihmiselle.