Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kiviranta, Riku
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Osteoblastien Erilaistumisen ja Tukirangan Sarkoomien Epigeneettinen Säätely
Päätös 316800
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 250 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Epigeneettiset mekanismit säätelevät solujen jakaantumista ja erilaistumista, mutta luuta muodostavien osteoblastien erilaistumisen epigeneettistä tunnetaan vielä huonosti. Uusien sekvensointitekniikoiden kehittyminen on mahdollistanut suurien tietomäärien keräämisen geenien säätelystä. Tutkimuksissamme tunnistimme epigeneettisen säätelijäproteiinin RCOR2:n tärkeäksi osteoblastien erilaistumiselle. RCOR2 säätelee LSD1 proteiinia, joka on merkittävä erilaistumisen ja kasvun säätelijä osteoblastien lisäksi myös monissa syövissä. Tarkoituksemme on karakterisoida RCOR2 ja LSD1 proteiinikompleksi ja toiminnan molekyylitason mekanismeja, sekä tutkia miten RCOR2 ja LSD1 toiminta vaikuttaa luuhun. Lisäksi selvitämme näiden proteiinien roolia pahanlaatuisissa osteo- ja kondrosarkoomakasvaimissa. Tutkimuksemme lisää tietoa luun aineenvaihdunnan epigeneettisestä säätelystä sekä voi johtaa mahdollisesti uusien lääkekohteiden tunnistamiseen.