Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kaakinen, Anu
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Tuulten tuomaa: Itä-Aasian geologisten pölyarkistojen avaaminen
Päätös 316799
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 501 783
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Pohjois-Kiinan paksut tuulen kerrostamat lössi- ja Red Clay -kerrostumat ovat tärkeitä mantereisten ympäristönmuutosten arkistoja, jotka syntyivät mioseeniepookissa alkaneen maailmanlaajuisen viilenemisen ja Aasian sisäosien kuivumisen seurauksena. Lössin alla olevien Red Clay sedmenttien alkuperä ja syntymekanismi tunnetaan kuitenkin puutteellisesti. Tämän tutkimuksen päätavoite on selvittää pölyn lähdealueita ja pölyä kuljettaneiden tuulten suuntia, sekä niissä tapahtuneita muutoksia myöhäisneogeenin (n. 11-2,5 miljoonaa vuotta sitten) aikana. Hyödynnämme provenanssitutkimuksessa uusia geokemiallisia menetelmiä ja yhdistämme ne pölyn kulkureittien mallitukseen. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää eolisiin kerrostumiin tallentuneet muinaiset ympäristönmuutokset. Saadun tiedon avulla rekonstruoidaan Aasian monsuunisysteemin kehitystä sekä tektonisten muutosten, ilmaston ja pölyn vuorovaikutusta myöhäisneogeenin aikana, jota pidetään usein tulevaisuuden ilmasto-olojen analogiana.