Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Elenius, Klaus
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe ERBB-reseptoreita estävien syöpälääkkeiden vasteita ennustavat tekijät
Päätös 316796
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Merkittävä osa uusista syövän täsmälääkkeistä vaikuttaa salpaamalla syöpäsolujen kasvutekijäreseptoreita. Vaikka tällaiset lääkkeet ovatkin merkittävästi parantaneet monien syöpätyyppien hoitoa, keskeinen käytännön ongelma on edelleen, että lääkkeistä hyötyviä potilaita ei kyetä erottamaan niistä, jotka eivät hyödy. Osuvamman potilasvalinnan avulla tarpeettomilta haittavaikutuksilta ja kustannuksilta vältyttäisiin ja potilaat voitaisiin ohjata saamaan mahdollisesti paremmin tehoavaa muuta hoitoa. Turtkimusryhmämme etsii syöpäkasvaimista geneettisiä tekijöitä, jotka ennustavat niiden vastetta ERBB-kasvutekijäreseptoreihin kohdistuville lääkkeille. Tutkimuksessa käytetään uusia ennustavien mutaatioiden seulontatekniikoita, jotka olemme hiljattain pystyttäneet laboratoriossamme. Saadut tulokset kontrolloidaan syöpäsoluviljelmissä, hiiren syöpämalleilla ja syöpäpotilaista saaduilla näytteillä. Tutkimuksen uskotaan johtavan tarkempaan täsmälääkkeiden ohjaamiseen oikeille potilaille.