Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Koivisto, Mikko
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Sopeutuvia keinoja likimääräiseen yhteenlaskemiseen
Päätös 316771
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 497 884
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Yhteenlaskeminen voi olla työlästä, jos termejä on paljon ja ne on määritelty epäsuorasti; näin on monissa matematiikan, fysiikan ja tilastotieteen sovellusongelmissa. Projektissa "Sopeutuvia keinoja likimääräiseen yhteenlaskemiseen" etsimme uusia, käytännöllisiä menetelmiä yhteenlaskemiseen. Sallimme laskennan työläyden vaihdella vaikeastikin ennustettavasti tapauksesta toiseen ja sallimme ratkaisun poiketa oikeasta tuloksesta - edellytämme kuitenkin, että menetelmä tuottaa ylärajan poikkeamalle. Tutkimusmenetelmämme perustuvat kahden eri tutkimusalan, algoritmiteorian ja tekoälyn, näkökulmien yhdistämiselle. Keskitymme muutamaan koneoppimisen ja laskennallisen geometrian ongelmaan, joille ei vielä ole löydetty tyydyttäviä laskentamenetelmiä. Nelivuotisen projektin tutkimustyöstä vastaa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella toimiva muutaman tutkijan ryhmä, yhteistyössä Suomessa ja ulkomailla toimivien ryhmien kanssa.