Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kröger, Markus
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Metsienpoiston poliittiset taloudet: Alueellisesti hallitsevien luonnonvarasektorien vaikutus metsäpolitiikkaan Brasiliassa, Perussa ja Suomessa
Päätös 316725
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tutkii metsien häviämistä ja laadullista heikkenemistä Brasiliassa, Perussa ja Suomessa. Amazonin metsätuhot kääntyivät 2012 alkaen uuteen nousuun, kaksinkertaistuen esimerkiksi Brasiliassa, mutta tätä muutosta monine syineen ei ole tutkittu tarpeeksi. Tarkastelen, kuinka karjatalous, kaivostoiminta, ja metsäteollisuus yhdessä ja erikseen vaikuttavat metsätuhoihin, ja kuinka tämä voi tapahtua konkreettisesti erilaisissa ympäristöissä ja yhteiskunnissa. Päähuomio on metsienpoiston syvien syiden tutkimuksessa, alueellisesti hallitsevissa luonnonvarasektoreissa, joita tutkitaan poliittisina talousjärjestelminä joiden valta voi selittää alueellista metsäpolitiikkaa. Menetelminä ja aineistoina käytetään kenttätutkimusta, tilastollista ja vertailevaa laadullista analyysiä, haastatteluja sekä poliittista monipaikkaetnografiaa. Tutkimus paljastaa nykyisen metsätuhon syy-seuraussuhteita, ja sitä voidaan käyttää näiden paremmassa hallinnassa sekä aiheen tutkimuksen monipuolistamisessa.