Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Groop, Per-Henrik
Organisaatio Folkhälsanin tutkimuskeskus
Tutkimusaihe Diabeettisten komplikaatioiden patogeneesin selvittäminen genetiikan ja metabolomiikan keinoin – FinnDiane-tutkimus
Päätös 316664
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Diabetes aiheuttaa huomattavaa terveydellistä haittaa ja lisää kuolleisuutta. Joka kolmas diabeetikko sairastuu munuaistautiin, minkä lisäksi diabetes on merkittävä sokeutumisen, sydän- ja verisuonitautien, aivoinfarktien ja amputaatioiden aiheuttaja. Diabeteksen liitännäissairauksien syntymekanismit tunnetaan silti huonosti. Tässä työssä etsimme uusia munuaistaudin puhkeamista tai etenemistä ennustavia biomarkkereita, jotta hoito voitaisiin kohdentaa sitä tarvitseviin potilaisiin ja estää – tai ainakin viivästyttää loppuvaiheen munuaistautia. Biomarkkereita tarvitaan myös ohjaamaan uusien lääkeaineiden kehitystä. Etsimme myös liitännäissairauksille altistavia perintötekijöitä genominlaajuisella kartoituksella sekä koko eksomin ja genomin sekvenoinnilla. Perintötekijoiden tunnistaminen selventää liitännäissairauksien syntymekanismeja sekä avaa uusia kliinisiä sovellusmahdollisuuksia: Ne voivat paljastaa uusia biomarkkereita tai kohdemolekyylejä uusien lääkeaineiden kehittämistä varten.