Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kokko, Marika
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimusaihe Mikrobielektrosynteesin optimointi: mikrobiyhteisöistä reaktorin kehitykseen
Päätös 316657
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 27 702
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa muunnetaan bakteerien avulla hiilidioksidia orgaanisiksi hapoiksi, jotka voivat toimia esimerkiksi biomuovien ja biodieselin raaka-aineina. Tämä tehdään mikrobielektrosynteesillä, jonka toiminta optimoidaan projektin aikana. Projekti edistää kiertotaloutta, jonka tavoitteena on kehittää uusia prosesseja materiaalien muokkaamiseen korkeamman arvon tuotteiksi. Tämän lisäksi projektissa otetaan talteen hiilidioksidia, joka on kasvihuonekaasu. Projektin tavoitteena on kehittää tehokas biologinen prosessi, joka mahdollistaa korkeat orgaanisen hapon tuottonopeudet ja –saannot. Tämä toteutetaan lisäämällä biomassan kasvua ja edistämällä aineensiirtoa prosessissa. Lisäksi prosessin toimintaa optimoidaan tutkimalla aktiivisia mikrobiyhteisön jäseniä. Projekti toteutetaan Tampereen teknillisen yliopiston Teknis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.