Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hotti, Hannu S
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Posttranskriptionaalisten RNA:n muokkausten avustama translaation sopeutuminen ohjatussa evoluutiossa
Päätös 316647
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 270 563
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Siirtäjä-RNA:n (tRNA) kemialliset muokkaukset säätelevät proteiinisynteesissä kodoni-antikodonipariutumista ja sen oikeanlaisuutta ja tehokkuutta. Kuitenkin harvoin vierasperäisiä proteiineja tuotettaessa tRNA:n emästen muokkaukset ovat optimaalisia. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään suunnatun evoluution keinoin, miten vierasperäisten proteiinien tuotantoa isäntäsolussa voitaisiin tehostaa muuntamalla tRNA:n koostumusta. Tutkimuksessa käytettään malleina fluoresoivia proteiineja fuusioituna hydrofobiiniin. Isäntinä ovat hiiva Sk1 sekä tupakan BY-2 -solulinja sekä näille kehitetyt molekyylibiologian työkalut mukaan luettuna nukleosidien massaspektrometria, ribosomiprofilointi ja virtaussytometria. Tutkimuksen tuottamaa uutta tietoa voidaan hyödyntää teollisuudessa tehokkaampaan proteiinien tuotantoon haastavissa olosuhteissa.