Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lyytinen, Eveliina
Organisaatio Siirtolaisuusinstituutti
Tutkimusaihe Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta
Päätös 316621
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 233 587
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
‘Pakolaiskriisin’ seurauksena Suomesta karkotettavien ihmisten kirjo ja määrä ovat nopeasti kasvaneet. Karkotuksiin liittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimus on kuitenkin vielä vähäistä Suomessa. Tässä tutkimushankkeessa tehdään turvapaikanhakijoiden karkotuksiin liittyvää toimintatutkimusta kolmesta temaattisesta näkökulmasta: 1) karkotuksiin liittyvät lait, politiikat ja käytännöt, 2) luottamus ja epäluottamus karkotuksiin liittyvässä kansalaisaktivismissa, ja 3) turvapaikanhakijoiden karkotusmatkat. Monitieteisen tutkimuksen tavoitteena on tarjota uusia yhteiskunnallisia, teoreettisia ja menetelmällisiä avauksia turvapaikanhakijoiden karkotettavuuden kriittisen arvioinnin tueksi. Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa edistää tätä tavoitetta vahvistamalla tutkimukseen osallistuvien omaa toimijuutta.