Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pyrhönen, Juha
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe CNTstress - Hiilinanoputkimateriaalien käyttö sähkökoneiden jänniterasitusten lieventämisessä
Päätös 316571
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 400 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
CNTstress-hankkeen hypoteesina on, että käyttämällä hiilinanoputkipohjaisia (CNT) materiaaleja sähkökoneiden jänniterasitusten lievittämiseen voi hyvinkin olla mahdollista parantaa sähkökoneen hyötysuhdetta, toimintaa ja luotettavuutta. Tutkimus luo uusia yhteyksiä lupaavien nanoputkiteknologioiden ja hyötysuhdetta merkittävästi parantavien teknologioiden välille. Keskitymme tutkimaan ja määrittelemään CNT materiaalien soveltamista kehittääksemme metodologiaa, työkaluja ja perusteoriaa uutta paradigmaa varten, joka yhdistää CNT materiaalien käytön suurjännitekoneiden jänniterasitusten lievittämisessä ja suojaamisessa uuteen näkökulmaan sähkökoneiden hyötysuhteen parantamiseksi. Tutkimus kehittää merkittävästi mallinnuskykyä, joka voi auttaa parantamaan suurjännitesähkökoneiden hyötysuhdetta ja eristysjärjestelmän toiminnallisuutta.