Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Barbero, Fausto
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kausaalisen ja kontrafaktuaalisen riippuvuuden semantiikka
Päätös 316460
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 234 450
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushanke keskittyy manipulatiivisissä kausaation teorioissa esiintyvien kausaalisten ja kontrafaktuaalisten riippuvuussuhteiden loogiseen tutkimukseen. Tiimisemantikka on käsitteellinen viitekehys, jonka avulla voidaan loogisesti kuvata empiirisessä tutkimuksessa havaittuja riippuvuuksia. Tutkimuksen päämäärä on kehittää tiimisemantiikan yleistyksiä kuvaamaan sekä interventio-kontrafaktuaaleja että niihin liityviä kausaalisia käsitteitä. Näiden formalismien kehittäminen tarjoaa vankan käsitteellisen perustan kausaaliselle diskurssille ja selventää Stalnaker-Lewis -kontrafaktuaalien ja interventio-kontrafaktuaalien eroja.