Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kaminska, Dorota
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe RNA:n silmukoinnin poikkeavuudet lihavuudessa
Päätös 316458
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tiedetään, että lihavuus on perinnöllistä. Kuitenkin se periytyvyyden osuus, joka voidaan selittää, on pieni. Toisaalta ympäristön ja lihavuuden riskin välillä on olemassa selkeä yhteys, joten lihavuudelle altistavien geneettisten mekanismien ymmärrys on tärkeää lihavuuden tehokkaalle hoidolle. Tämä projekti tutkii koko genomin laajuisesti vaihtoehtoista silmukointiprosessia, joka sallii yhden geenin koodaavan useampaa proteiinia. Esitämme, että vaihtoehtoisen silmukoinnin säätely DNA muutosten ja ympäristötekijöiden toimesta johtaa lisääntyneeseen lihavuuden riskiin. Tämä tutkimus hyödyntää kliinistä tietoa ja rasvakudosnäytteitä kahdesta eri tutkimuksesta, lihavuusleikkaustutkimus ja väestötutkimus joka toteutettiin Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Vaihtoehtoisten silmukointitapahtumien ja niiden yhteyksien tunnistaminen tunnettuihin lihavuuden riskivariantteihin ovat ratkaisevia vaiheita uusien diagnostisten ja terapeuttisten menettelytapojen kehittämisessä.