Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Jalanka, Jonna K
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Suolistomikrobisto ärtyvän suolen oireyhtymässä – koostumuksen ja toiminnan vaikutus oireiden syntyyn
Päätös 316338
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 282 962
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ärtyvän suolen oireyhtymää eli IBS:ää sairastaa noin 10% väestöstä. Koska potilaiden oireet vaihtelevat paljon, ajatellaan että taudin syntymekanismeja on todennäköisesti useita, joista yksi on muutokset suolistomikrobiston koostumuksessa ja toiminnassa. Tätä oireyhtymää hoidetaan usein lääkkeillä, joiden tiedetään vaikuttavat myös suolistomikrobiston koostumukseen. Tarkkoja toimintamekanismeja sitä miten lääkkeet vaikuttavat mikrobistoon ei tunneta. Tämän tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää kolmen lupaavan hoitomuodon tehokkuutta IBS potilaisiin ja paremmin ymmärtää niiden vaikutusta heidän suolistomikrobiston koostumukseen ja toimintaan. Tämä voi siten mahdollistaa parempia hoitokeinoja potilaille ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Koska IBS potilaat ovat vaikeasti rajattava ja moninainen potilasryhmä, tutkimuksen toinen tavoite on kehittää objektiivinen tapa jakaa heidät tarkemmin ryhmiin, jotta voitaisiin kehittää potilaille yksilöllisempiä hoitomuotoja.