Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Parikka, Mataleena
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Mykobakteeriyhteisöt lääketoleranssin lähteinä
Päätös 316324
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 238 265
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tuberkuloosin taudinaiheuttaja Mycobacterium tuberculosis (Mtb) on vieläkin ihmisille eniten kuolleisuutta aiheuttava bakteeri. Tuberkuloosin taustalla olevien monimutkaisten mekanismien tunteminen on tärkeää jotta voidaan kehittää tehokkaampia ennaltaehkäisy- ja hoitokeinoja. Tunnetaan melko hyvin miten Mtb pystyy elämään immuunisolujen sisällä, mutta sillä on olemassa myös huonosti tunnettuja solunulkoisia elämänmuotoja. Tutkimme seeprakalan tuberkuloosimallissa muodostavatko nämä solunulkoiset muodot järjestäytyneitä biofilminkaltaisia yhteisöjä kroonisessa infektiossa. Selvitämme mitä etuja yhteisöinä toimiminen tuo mykobakteereille infektion aikana. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää erilaistuuko solunulkoisissa mykobakteeriyhteisöissä lääkkeille vastustuskykyisiä bakteerialapopulaatioita. Mykobakteerien erilaisten elämänmuotojen tunteminen voi tuoda uusia mahdollisuuksia tehokkaiden hoitokeinojen kehittämiseksi tuberkuloosia vastaan.