Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hovatta, Iiris
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Myeliinin muovautuvuus ahdistuneisuudessa ja stressinsietokyvyssä
Päätös 316282
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Krooninen psykososiaalinen stressi on ahdistuneisuushäiriöiden tärkeä riskitekijä, mutta vain osalle stressille altistuvista ihmisistä kehittyy kliinisesti merkittäviä haittoja. Tutkimme geenien ja ympäristötekijöiden vuorovaikutusta sekä stressialttiutta kontrolloidussa psykososiaalisen stressin hiirimallissa. Olemme aiemmin osoittaneet, että ahdistuneisuutta säätelevien aivoalueiden myelinisaatioon vaikuttavien geenien ilmentyminen ja myeliinin paksuus muuttuu kroonisen stressin seurauksena. Nämä havainnot viittaavat aivojen valkean aineen muovautuvuuden olevan keskeinen ilmiö stressinsietokyvyssä. Aiomme nyt selvittää myeliinin muovautuvuuden ja stressinsietokyvyn taustalla olevia molekyyli- ja solutason mekanismeja. Näiden biologisten tekijöiden ymmärtäminen auttaa ahdistuneisuushäiriöiden henkilökohtaistettujen hoitomuotojen kehityksessä.