Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tohka, Jussi
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Ennustava aivokuva-analyysi
Päätös 316258
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 438 875
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Pienet muutokset aivojen rakenteessa ja toiminnassa edeltävät aivosairauksien näkyviä oireita. Nämä muutokset voidaan potentiaalisesti havaita yhdistämällä aivokuvantaminen ja modernit laskennalliset data-analyysimenetelmät. Tässä projektissa kehitetään koneoppimiseen perustuvia laskennallisia menetelmiä aivomuutosten havaitsemiseen ja sairauksien puhkeamisen ennustamiseen. Koneoppimisen ideana on laittaa tietokonealgoritmit oppimaan olemassa olevasta datasta, niin että ne pystyvät sen perusteella tulkitsemaan uutta dataa automaattisesti. Tässä tapauksessa niille syötetään suuren potilasjoukon aivokuvat sekä pitkäaikaiset seurantatiedot taudin kehittymisestä, joiden perusteella ne oppivat ennustamaan yksittäisen potilaan sairastumisen pelkästä aivokuvasta. Projektissa kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi Alzheimerin taudin varhaisessa havaitsemisessa.