Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Valoppi, Fabio
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ääniaallot uutena lipidipohjaisten oleogeelien muokkausmenetelmänä
Päätös 316244
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 271 287
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Oleogeelit ovat uusia lipidipohjaisia materiaaleja, joilla voidaan korvata tyydyttyneitä rasvoja heikentämättä tuotteen lopullista rakennetta. Vaikka oleogeelejä pidetään lupaavina, niiden hienorakenteen muokkaamiseksi ja pysyvyyden lisäämiseksi tarvitaan uusia teknologioita. Tässä projektissa kehitetään uudenlainen, taloudellinen ja ympäristöä säästävä menetelmä, jolla muokataan hallitusti oleogeelien kiteytymistä ja kiteytymisen jälkeistä rakennetta. Oleogeelien hierarkista rakennetta muokataan nano- ja mikroskooppisessa mittakaavassa, jonka seurauksena saadaan pysyviä, räätälöityjä rakenteita. Saadut rakenteet karakterisoidaan perusteellisesti niiden morfologian, fysikaalisen rakenteen ja kemiallisen hapettumisen suhteen.