Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö DiLeo, Michelle
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Utvärdering av adaptiv potential och lokal klimatpåverkan över biogeografiska och landskapsvågor
Päätös 316227
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 283 582
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Det finns goda bevis på att uppvärmningsklimat orsakar stora skift i artens områden och orsakar snabb utrotning. I jämförelse är bevisen för evolutionär anpassning till följd av klimatförändringen knappa, och potentialen för att befolkningen anpassar sig, anses sällan i prognoser av artsvaren under framtida förändringar. Här kombinerar jag empiriska och simuleringsmetoder för att testa vikten av evolutionär anpassning som ett responsförändrande klimat över biogeografiska och landskapsvågar i Glanville fritillary butterfly. Genom att använda hela genomsökningen kommer jag att kvantifiera nuvarande landskaps- och miljöprocesser som strukturerar genetisk mångfald, identifierar kandidatländer som är inblandade i klimatförändring och klargör de viktigaste axlarna av klimatvariationen underliggande val. Jag kommer att integrera dessa fynd i simuleringar för att testa vikten av att inkludera anpassning i prognoser bortom effekterna av demografiska processer.