Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Nieger, Martin
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Pienten molekyylien ja C-H-sidosten aktivointi turhautuneilla Lewis-pareilla
Päätös 316207
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 592 823
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Turhautuneet Lewis parit ovat hiljattain löydettyjä kemiallisia systeemejä, joissa Lewis’n hapon ja emäksen välinen vuorovaikutus on rakenteellisesti estetty. Tämä turhautuneisuus aiheuttaa systeemiin merkittävää sisäistä kemiallista reaktiivisuutta, jota tässä hankkeessa hyödynnetään pienten molekyylien ja hiili-vety –sidosten aktivoimiseksi. Erityisenä mielenkiinnon kohteena pienten molekyylien osalta on molekulaarinen vety ja yllä kuvaillun ilmiön hyödyntäminen vetyvarastojen valmistamisessa, magneettikuvausmenetelmien (MRI) kehittämisessä ja mm. hiilidioksidin kemiallisessa muokkaamisessa ja edelleen hyödyntämisessä. Projektin toinen osa keskittyy turhautuneiden Lewis’n parien hyödyntämiseen hiili-vety sidosten aktivoinnissa. C-H borylointi on atomitehokas tapa muuttaa halpoja ja yleisiä raaka-aineita yhdisteiksi, joita voidaan hyödyntää edelleen hienokemikaalien, funktionaalisten materiaalien ja erityisesti lääkeaineiden valmistuksessa.