Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salonen, Anna
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Arkisen ruoankulutuksen kohtuullisuus ja kohtuuttomuus: Tutkimus eettisen elämän sisällöstä ja rakentumisesta runsauden yhteiskunnassa
Päätös 316141
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 251 500
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan, mitä tavalliset ihmiset pitävät kohtuullisena ruoankulutuksena ja kuinka he muodostavat näkemyksensä kohtuullisuudesta vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tavanomaiseen ruoankulutukseen liittyvien eettisten näkemysten ymmärtäminen on tärkeää yhteiskunnassa, jossa elintarvikejärjestelmä tuottaa jatkuvasti ylijäämäruokaa ja jossa ihmisiä kutsutaan jatkuvasti ilmaisemaan identiteettiään, persoonallisuuttaan ja arvojaan ruokavalinnoilla. Tutkimuksen aineisto kerätään Kanadassa ja Suomessa havainnoimalla sekä haastattelemalla yksilöitä yksin ja ryhmissä. Tulokset antavat välineitä tarkastella uudella tavalla ihmisten keskinäisiä sekä ihmisten ja ympäristön välisiä suhteita. Tulokset tarjoavat aineksia julkiseen keskusteluun ja niitä voidaan hyödyntää kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluissa, kestävän kehityksen hankkeissa sekä elintarvikepolitiikan, -teollisuuden ja -markkinoinnin aloilla. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.