Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Näykki, Piia
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Tunteet yhteisöllisessä oppimisessa – Tunteiden säätelyn havainnointi ja tukeminen opettajankoulutuksen kontekstissa
Päätös 316129
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 245 254
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimus tarkastelee opettajaksi opiskelevien ryhmäoppimisen aikaista tunteiden säätelyä. Kyky ymmärtää ja kommunikoida omia tunteita sekä kyky ymmärtää ja asettua toisen tunnetilaan edesauttaa oppimista tukevan tunneilmapiirin syntymistä. Myönteinen tunneilmapiiri edellyttää monitoroimista ja tietoisuutta omien ja muiden tunnetilojen vaikutuksista ja kykyä säädellä tunteita ja tunneilmauksia, erityisesti silloin kun ne uhkaavat oppimista ja ryhmän vuorovaikutusta. Tutkimusaineistona ovat video, tietoisuustyökalun keräämä logiaineisto, kyselyt ja oppimistestit, joiden avulla selvitetään tunteiden säätelyn esiintymistä ryhmäprosessissa ja sen vaikutuksia oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Tutkimus valottaa tunteiden säätelyn dynamiikkaa ja merkitystä sekä tietoisuustyökalun vaikutuksia. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää opettajankoulutuksen kehittämiseen sekä opettajien ja oppilaiden tunnetaitojen ja yhteisöllisen oppimisen tukemiseen.