Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mikkola, Aki
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe Yhteisöllisyyteen perustuvat reaaliaikasimuloinnin käyttö tuotekehityksessä
Päätös 316106
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 518 710
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ehdotettu projekti vie simulaattoripohjaiset suunnittelumetodit uudelle tasolle ja kehittää yhteisöpohjaisia reaaliaikasimulaatioon pohjautuvia prosesseja. Projektin hypoteesina on, että monikappaledynamiikkaan pohjautuvia reaaliaikasovelluksia käyttämällä tuotekehityksen ja asiakkaiden välille saadaan parempi yhteys, ja siten parempi asiakasymmärrys tuotekehitykseen. Yhteisöpohjaiset tuotekehityksen reaaliaikasimulaatiot tuottavat kaksi merkittävää tutkimushaastetta: -"Paras ikinä" fysiikkapohjainen reaaliaikasimulaatiomoottori (R1) -Yhteisölliseen päätöksentekoon pohjautuva reaaliaikasimulaation työkalupakki (R2) Edistystä haasteiden ratkomisen suhteen demonstroidaan lippulaivaprojektilla "Minikaivurin suunnittelu yhteisöpohjaisesti" (F). Lippulaivaprojekti suoritetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoiden ja yliopiston vierailijoiden avustuksella.