Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kiviniemi, Timo
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Syklokineettinen reunaturbulenssi tokamak-plasmassa
Päätös 316088
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 554 617
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Fuusioenergia on lupaava tulevaisuuden energianlähde, jonka keskeinen haaste on turbulenssin aiheuttama koossapidon huonontuminen. Turbulenssi ja turbulentti kuljetus on vaikea ongelma useilla eri tieteen aloilla. Erityisen haasteellista on tokamakin reunaturbulenssin simulointi, koska kenttäviivat ovat avoimia ja fluktuaatiotasot ovat melkein yhtä suuria kuin itse suureet, jolloin tavanomaiset turbulenssiteoriat eivät ole enää voimassa. Tässä projektissa pyrimme tutkimaan nykyisen gyrokinetiikkateorian rajoja tulevien fuusiolaitteiden kannalta relevanteille virtauksille ja fluktuaatiotasoille.