Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Taimela, Simo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Finnish Imaging of Degenerative Shoulder Study (FIMAGE): Tutkimus olkapään degeneratiivisten kuvantamismuutosten yleisyydestä ja niiden merkityksestä kliinisiin oireisiin yleisväestössä.
Päätös 316061
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tuki- ja liikuntaelinten ongelmat aiheuttavat eniten pitkäaikaista toiminnanhaittaa ja pysyvää työkyvyttömyyttä aikuisilla. Olkapääongelmat ovat erittäin yleisiä väestössä. Perinteisesti on ajateltu, että tukielinongelmien taustalla on kehon rakenteiden vaurio. Viimeaikainen tutkimusnäyttö on kuitenkin kyseenalaistanut näin suoraviivaisen selitysmallin olkakivulle, sillä erilaisia rakenteiden poikkeamia esiintyy yleisesti myös oireettomilla. FIMAGE –tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, kuinka olkapään kuvantamislöydökset ovat yhteydessä kliinisen tutkimuksen löydöksiin ja olkapääoireisiin. Kutsumme 800 henkilöä tutkimuskäynnille. Haastattelemme tutkittavat, lääkäri suorittaa kliinisen tutkimuksen ja molemmat olkapäät kuvannetaan (röntgen- ja MRI-tutkimus). Näitä asioita ei ole koskaan ennen tutkittu näin edustavassa asetelmassa. Siten tutkimus tulee tuottamaan ainutlaatuista tietoa olkaongelmien syistä sekä merkityksestä elämänlaatuun ja työkykyyn.