Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Welker, Jeffrey
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Korkean resoluution arktisen veden isotooppi (d18O & d2H) syklit tallentavat ja paljastavat merijään-ilmakehän-hydrologisen (SIAH) vuorovaikutuksen
Päätös 316014
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 558 035
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Arktinen alue on muuttumassa, mikä näkyy merijään vähenemisenä sekä lisääntyvänä avovetenä arktisilla merialueilla. Muutoksien odotetaan vaikuttavan laajasti arktisen alueen hydrologiseen kiertoon näkyen ilmankosteuden lisääntymisenä, muutoksina lumen ominaisuuksissa ja jokien virtaamissa. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole selkeitä todisteita siitä, miten arktisen merijään muutokset näkyvät hydrologisessa kierrossa. Tämä projekti hyödyntää uusimpia jatkuvatoimisia veden isotooppimenetelmiä arktisen veden kierron tutkimisessa Pohjois-Suomessa. Projektilla ja sen tuottamilla aineistoilla on useita hyödyntämismahdollisuuksia. Ensimmäiseksi, tulokset tuottavat uutta tietoa vesivarojen hallintaan. Toiseksi, lisääntynyt ymmärrys arktisen ilmaston ja hydrologisten prosessien välillä mahdollistaa yhteiskunnan paremman sopeutumisen muuttuviin olosuhteisiin pohjoisilla alueilla. Kolmanneksi, aineistot mahdollistavat parempien mallien kehittämisen sekä ennakoivan vesivarojen hallinnan.