Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Aaltonen, Mari
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Dementia ja pitkäikäisyyden yleistyminen hoidon järjestämistapojen haasteena
Päätös 315985
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 280 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Väestön ikääntyessä ja eläessä entistä useammin korkeaan ikään dementia yleistyy ja erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa. Samalla palvelujärjestelmiä muutetaan kotihoitoa suosivaksi. Tavoitteena on selvittää miten yleistyvä pitkäikäisyys, dementia, sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä erilaisten hoitomuotojen käyttöön. Lisäksi selvitetään millaiset mahdollisuudet etenkin dementiaa sairastavilla on asua kotona omaisten avun tai ammattillisen kotihoidon turvin, ja miten ne ovat muuttunut ajassa. Tutkimuksessa käytetään neljää määrällistä aineisto: rekisteriaineistoja Suomesta ja Ruotsista ja kohorttiaineistoja Suomesta ja Hollannista. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa, sekä yhteistyössä huippuyksikkö Research on Ageing and Care (2018-2025) kanssa. Tulokset tarjoavat uutta tietoa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä palvelujen suunnitteluun.