Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kotaja, Noora
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Miesten sukusolujen RNA-säätelymekanismit hedelmällisyyden, epigeneettisen periytymisen ja syövän säätelijöinä
Päätös 315948
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 450 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Geenien ilmentymistä säädellään monella eri tasolla. Yksi tärkeä taso on tuotettujen RNA-molekyylien säätely. Miesten sukusoluissa tapahtuva täsmällinen RNA-säätely on perusedellytys hedelmöityskykyisen siittiön kehitykselle. Siittiöön pakatut RNA-molekyylit voivat myös välittää isän hankittujen ominaisuuksien, kuten metabolisten häiriöiden, epigeneettistä periytymistä ja vaikuttaa näin jälkeläisten terveyteen. Miesten sukusoluissa on aivan erityisiä RNA:ta ja proteiineja sisältäviä rakenteita (germ granules), jotka osallistuvat RNA-säätelyyn. Näiden rakenteiden tiedetään olevan välttämättömiä siittiön muodostukselle, mutta niiden toimintamekanismit ovat vielä epäselviä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää germ granule-rakenteiden toimintaa sukusolujen RNA-laaduntarkkailussa ja RNA-välitteisessä epigeneettisessä periytymisessä. Tutkimus tuo uutta tärkeää tietoa miesten hedelmällisyyden ylläpitoon ja isän metabolisten häiriöiden periytymiseen vaikuttavista tekijöistä.