Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö D'Amato-Pihlman, Dalia
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ekosysteemipalveluiden operationalisointi kestävässä liiketoiminnassa: vihreän talouden ja kiertobiotalouden näkökulma
Päätös 315912
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 265 108
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vihreä talous ja kierto-biotalous ovat kansainvälisiä kestävän kehityksen strategioita joiden tarkoitus on yhdistää ja taloudellisen, ympäristökestävyyden ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteita. Ne tarjoavat kuitenkin hyvin erilaisia ratkaisuja luonnonvarojen hallintaan sekä monimutkaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun. Vaikka vihreä talous ja kierto-biotalous ovat yleisiä käsitteitä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä yritysmaailmassa ja tutkimuksessa, niiden yhteensopivuutta ja yhteisvaikutuksia ekosysteemipalveluihin on vähän tutkittu. OPES-projektin tavoite on tutkia näitä yhteisvaikutuksia vastuullisen liiketoiminnan näkökannasta. OPES käyttää kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä analysoimalla yritysten, asiantuntijoiden ja sidosryhmien haastatteluaineistoihin ja dokumenttilähteisiin. Lisätietoa: https://www.helsinki.fi/en/beta/forest-bioeconomy-business-and-sustainability