Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Järvinen, Teppo Lassi Nestori
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Nivelkierukan tähystyksellisen osapoiston vaikutus polven nivelrikkoon: Lumekirurgia-kontrolloitu 10 vuoden seurantatutkimus
Päätös 315908
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 30.08.2022
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nivelrikko eli artroosi on yleisin kaikista tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista. Perimmäistä syytä nivelrikolle ei tunneta, mutta tiedetään, että nivelrikko ei ole pelkkä mekaaninen kuluma, vaan sisäisten ja ulkoisten tekijöiden aiheuttama sairaus. Tutkimuksissa on havaittu, että mikäli polven kierukan normaali toiminta häviää, riski nivelrikolle kasvaa. Kierukan normaali toiminta voi häiriintyä kierukan repeämän, mutta myös repeämän hoitamiseksi tehdyn kierukan poistoleikkauksen jälkeen. Polvikierukan tähystyksellinen (osa)poisto on yleisin kirurginen toimenpide lähes kaikissa länsimaissa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kyseenalaistaneet tämän operaation hyödyt potilaille (oireiden lievittämiseksi) ja tämän hetken polttavin kysymys onkin, voiko tämä leikkaus mahdollisesti pitkässä juoksussa jopa lisätä nivelrikkoriskiä? Tätä kysymystä ei pysty tutkimaan ilman lumekirurgia-kontrolloitua tutkimusasetelmaa ja FIDELITY-tutkimuksemme on juuri tällainen.