Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Raij, Tuukka
Organisaatio Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Tutkimusaihe Uudet toiminnalliset kuvantamismenetelmät ensipsykoosin aivotason perustan, ennusteen ja hoidon valinnan selvittämisessä
Päätös 315861
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 302 031
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Psykoottisia häiriöitä esiintyy noin 3,5 %:lla elinaikana. Näiden vakavien häiriöiden tarkkoja syntymekanismeja ei tunneta, ja sairaudenkulun ennustaminen ja parhaan hoidon valinta on haastavaa. Olemme esittäneet Helsingin ensipsykoositutkimuksessa toiminnallisen aivokuvantamisen aikana elokuvaärsykkeen 100:lle ensimmäistä kertaa psykoosiin sairastuneelle potilaalle ja 60 terveelle verrokille, ja havainnet menetelmän olevan tehokas tapa kartoittaa aivojen toiminnallisia muutoksia potilailla. Lisäksi olemme kartoittaneet aivojen toimintaa psykoosien tavallisimman oireen, spontaanien harhaluulokokemusten aikana. Pyrimme nyt selvittämään, miten muut toiminnalliset aivomuutokset vaikuttavat harhaluuloihin liittyviin aivojen toiminnan muutoksiin. Käytämme myös koneoppimisanalyysiä, joka pystyy löytämään parhaan yhdistelmän toiminnallisista aivomuutoksia sen ennustamiseen, miten potilaan terveydentila tulee jatkossa kehittymään ja mistä hoidosta hän todennäköisimmin hyötyisi.