Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kuusisto, Arniika
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Radikaaliksi kasvamassa? Koulun merkitys nuorten maailmankatsomuksen rakentumisessa
Päätös 315860
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä monitieteinen tutkimushanke tarkastelee nuorten (ikäryhmä 15-19) elämänkaarta ja maailmankatsomuksen kehittymistä suomalaisessa viitekehyksessä. Erityistä huomiota kiinnitetään nuoriin, jotka samaistuvat voimakkaasti tiettyyn poliittiseen tai katsomukselliseen ideologiaan. Tutkimus pyrkii syventämään kasvatustieteellistä ymmärrystä nuorten maailmankatsomuksen rakentumisesta, käsityksistä liittyen “radikaaliin” ajatteluun sekä niistä elämänkulkuun liittyvistä tekijöistä, jotka vaikuttavat fundamentalismin tai radikalisoitumisen taustalla. Hankkeessa tuodaan uutta tietoa koulujen ja oppilaitosten roolista maailmankuvien rakentumisessa sekä koulun mahdollisuuksia tämän kehityksen ohjaamisessa sekä radikalisoitumisen ennaltaehkäisemisessä. Hankkeen monimenetelmäinen tutkimusaineisto kerätään keskiasteen oppilailta eri puolilla Suomea kyselyn (N=500) ja syvähaastattelujen (N=20-30) avulla.