Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Koivisto, Hannu
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Magneettikenttärakenteen vaikutus ECR-ionilähteen suorituskykyyn
Päätös 315855
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 468 468
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Electron Cyclotron Resonance (ECR) -ionilähteitä käytetään korkeasti varattujen ionisuihkujen tuottamiseen. Tehokkaimpien ECR-ionilähteiden tekniikka perustuu suprajohtavien magneettien käyttämiseen. Tämä osaltaan asettaa rajat nykyisenkaltaisten ECR-ionilähteiden edelleen kehittämiselle. Lisäksi on huomattu, että ECR-ionilähteen plasman stabiilisuus ja tuotetun ionisuihkun laatu kytkeytyvät magneettikentän voimakkuuteen ja rakenteeseen. Tässä projektissa toteutetaan kestomagneetteihin perustuva innovatiivinen ECR-ionilähde, jonka magneettikenttärakenne poikkeaa merkittävästi standardi-ECR-ionilähteen vastaavasta rakenteesta. Prototyypin menestyksekäs toteutus avaisi uusia mahdollisuuksia ECR-ionilähteiden edelleen kehittämiselle ja siten palvelisi ko laitetta käyttävää ydinfysiikan tutkimusta ja eri sovelluksia. Prototyypin avulla saadaan myös uutta ja arvokasta tietoa korkeasti varatun plasman stabiilisuuteen sekä siitä tuotetun ionisuihkun laatuun vaikuttavista tekijöistä.