Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lahtela-Kakkonen, Maija
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe BET ja sirtuiinien yhteinen kodentaminen syöpään
Päätös 315824
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 476 598
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Erilaisten syöpätautien lääkehoito on jo pitkään nojannut solunsalpaajiin, joiden teho on hyvä hoidettaessa nopeasti eteneviä kasvaimia, mutta puutteellinen, kun kyseessä on yleinen kiinteä, hitaasti kasvava kasvain. Histonin lysiinin asetylaatio on solussa yleinen ja kohtalaisen hyvin tunnettu säätelymekanismi. Häiriö säätelymekanismissa voi johtaa esimerkiksi kasvua rajoittavien geenien liian vähäiseen ilmenemiseen ja tai syövälle tärkeiden onkogeenien liialliseen ilmenemiseen. Histonien asetylaation säätelymekanismiin liittyvät bromodomeeniproteiniinit (BET) ja histonideasetylaasit, joihin sirtuiinit myös kuuluvat. Tutkimuksessa selvitellään ensimmäistä kertaa BET ja sirtuiinien välistä yhteyttä syöpäsoluissa. Lisäksi tutkitaan voitaisiinko yhdistämällä molempien proteiinien inhibiittorit saavuttaa uusia parempia syöpähoitoja verrattuna monmoterapiaan . Tutkimuksesta saadaa uutta tietoa epigeneettisten säätelijöiden vuorovaikutuksista syövässä.