Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Roos, Eva
Organisaatio Samfundet folkhälsan
Tutkimusaihe DAGIS - Sosioekonominen asema, stressi ja terveyskäyttäytyminen päiväkotilapsilla (DAGIS STRESS)
Päätös 315816
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 202 141
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin Yliopiston yhteisen konsortiohankkeen tavoitteena on tutkia lapsen stressin säätelyä ja itsesäätelykykyä ja näiden tekijöiden merkitystä perheen sosioekonomisen aseman ja lapsen terveyskäyttäytymisen välisissä yhteyksissä. Hankkeessa tutkitaan myös lapsen itsesäätelykykyä lisäävän päiväkoti-intervention vaikutusta lapsen elintapoihin, erityisesti ruutuaikaan ja runsaasti sokeria sisältävien elintarvikkeiden kulutukseen. Intervention kehittämisessä on otettu erityisesti huomioon matalan sosioekonomisen aseman lasten tarpeet ja tavoitteena on kaventaa sosioekonomisia eroja lasten elintavoissa.