Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Paakinaho, Ville Juhani
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Transkriptiotekijöiden Dynaamiset Muutokset Kromatiini Sitoutumisen ja Transkription Aktiivisuuden Uudelleen Ohjelmoinnissa.
Päätös 315759
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 247 806
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushanke pyrkii selvittämään, kuinka transkriptiotekijä proteiinit toimivat yhdessä normaaleissa fysiologisissa ja sairaus tiloissa. Useat tutkimukset ovat selvittäneet transkriptiotekijä proteiinien toimintaa, mutta usein tutkien vain yhtä proteiinia kerrallaan. Nämä proteiinit eivät koskaan toimivat itsenäisesti fysiologisissa tiloissa. Tutkimukseni pyrkii selvittämään, kuinka transkriptiotekijät yhdessä muuttavat perimän luentaa. Tulen käyttämään tutkimuksessani sekä koko perimän laajuisia genomiikan menetelmiä, että elävien solujen korkean resoluution kuvantamistekniikoita. Käyttämällä bioinformatiivisia analyysejä, rakennan kattavan mallin proteiinien yhteistoiminnasta, mikä perustuu tuloksiin sekä koko perimästä, että elävistä soluista. Tuloksistani saatava uusi tieto auttaa meitä ymmärtämään paremmin, kuinka proteiinit työskentelevät yhdessä. Näin ollen, tutkimukseni tarjoaa pidemmällä aikavälillä työkaluja uudentyyppisten lääkkeiden ja hoitojen kehitystyöhön.