Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Savolainen, Tuomas
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Kvasaareista geodesiaan: kuinka tähtitiede voi mahdollistaa tulevaisuuden ultratarkat geodeettiset mittaukset
Päätös 315721
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 399 949
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitetään uutta tähtitieteen ja geodesian yhdistävää menetelmää pitkäkantainterferometristen (VLBI) havaintojen tarkkuuden parantamiseksi. Geodeettisten VLBI-havaintojen kohteena ovat kaukaiset ekstragalaktiset radiolähteet, kvasaarit, joiden pistemäisestä lähteestä poikkeava rakenne lisää havaintojen epävarmuutta ja sitä kautta huonontaa globaalin koordinaattijärjestelmän tarkkuutta. Projektin tuloksena luodaan automatisoitu menetelmä kvasaarien rakenteen huomioon ottamiseksi tulevaisuuden VLBI-havainnoissa, joka on suuri askel kohti tavoitteena olevaa globaalia millimetrikoordinaatistoa.