Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Saarinen, Juha
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Sopeutuminen ympäristön muutoksiin käyttäytymisen ja morfologisen evoluution kautta: esimerkkinä neogeeni-ja kvartääriajan Afrikan norsueläimet
Päätös 315691
Päätöspvm 29.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 235 304
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä hankkeessa tutkin norsueläinten ravinnon muutoksia ja evoluutiota Afrikassa viimeisen 23 miljoonan vuoden aikana. Tarkoituksena on selvittää kuinka ne sopeutuivat ilmaston ja kasvillisuuden muutoksiin kuivemmiksi, avoimemmiksi ja heinävaltaisemmiksi noin 10 miljoonaa vuotta sitten lähtien. Kuitenkin norsueläinten hampaistossa alkaa näkyä selkeitä sopeutumia kuluttavien heinien syöntiin vasta miljoonia vuosia myöhemmin. Käyttämällä perinteisiä ja uusia hampaiden muotoon, kulumiseen ja kiilteen geokemiaan perustuvia tutkimusmenetelmiä selvitän miten käyttäytymisen ja ravinnon, muuttuminen vaikutti norsueläinten evoluutioon: tapahtuiko siirtyminen heinäkasvipainotteisempaan ravintoon alunperin käyttäytymisen muutoksena, ennen hampaistossa näkyviä evolutiivisia sopeutumia? Tämä on keskeinen kysymys evoluutioon vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisessä. Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopistossa yhteistyössä Lontoon luonnontieteellisen museon ja useiden afrikkalaisten museoiden kanssa.