Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kajantie, Eero
Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tutkimusaihe NORDCAP Ennenaikaisina syntyneiden lasten ja aikuisten terveys ja hyvinvointi - pohjoismainen 8 miljoonan ihmisen rekisteritutkimus
Päätös 315690
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 449 123
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimme ennenaikaisesti eli keskosina syntyneiden kohtaamia fyysisen ja mielenterveyden sekä sosiaalisia haasteita syntymästä keski-ikään. Käytämme Suomen, Norjan ja Ruotsin ainutlaatuisia kansallisia rekistereitä liittäen syntyneiden lasten rekisterin tietoja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterien tietoihin. Yhdistämme kolmen Pohjoismaan tietoja käyttämällä uusia tietoturvallisen etäkäytön mahdollistavia tekniikoita ja tilastotieteen menetelmiä. Osassa analyyseista vertaamme keskosena syntyneitä täysiaikaisena syntyneisiin sisaruksiin. Erityisesti pyrimme tunnistamaan sellaisiia kehityspolkuja, jotka voivat suojata keskosuuteen liittyviltä riskeiltä tai lisätä näitä riskejä.